Intuitív Life és Business Coach tréning

Ha a hivatásod az ember.

Az intuitív life és business coach tanúsítványt adó tréning csoportjai minden esetben a személyes igények és előképzettségek fényében kerülnek kialakításra, ráadásul a tréning egyedi tematikája lehetővé teszi, hogy folyamatosan lehessen rá jelentkezni.

Jelezd érdeklődésedet és felvesszük Veled a kapcsolatot, hogy tisztán lássuk a motivációdat!

 

Elsősorban kiknek ajánljuk?

Coachoknak és trénereknek, akik az általuk jól ismert eszköztárat bővítenék, szeretnének fejlődni, elmélyülni vagy megújulni praxisukban.

Vezetőknek és vállalkozóknak, akik komplex coaching szemléletet és gyakorlatot szeretnének megalapozni ahhoz, hogy vállalkozásukat és munkatársaikat a hosszútávú eredményesség és jóllét felé tudják vezetni.

Fejlődést kísérő (szak)embereknek, akikből természetes módon fakad a másokkal való konstruktív kapcsolattartás vágya, és amit a korábbiaknál nagyobb megalapozottsággal, stabilitással és felelősségvállalással szeretnének megvalósítani.

Szakembereknek, akik kapcsolatközpontú tevékenységet látnak el és eredményességük kulcsa a emberismereten alapuló kapcsolatteremtés és kapcsolattartás minősége.

A tréning 3 szakmai modulja a következő:

I. Szakmai módszerek, eszközök és segédanyagok továbbadása

II. Szerep-készségek fejlesztése

III. A jelenlét megalapozása és gyakorlata

I. Szakmai módszerek, eszközök és segédanyagok

 1. Sématerápia 

 • A sématerápia megértésének megalapozása, a szubjektív tudat működésének megismerése
 • Az 5 alapvető szükségletcsoport értelmezése
 • A szükségletek töredezett megvalósulásából fakadó, gyermekkorban elszenvedett károsulások 5 csoportjának definiálása és az azok alá tartozó 18 maladaptív séma megismerése
 • A maladaptív megküzdési stratégiák felismerése: alárendelődés, elkerülés, kompenzálás.
 • A terápiás módszer alkalmazási lehetőségének feltárása
 • Esettanulmányok, példák, élethelyzetek bemutatása a sémák működésére és meghaladásukra
 • A maladaptívitásból az adaptivitás felé való elmozdulás irányelveinek megismerése

A sématerápiát azért választottam a tréning egyik szakmai tartópillérének, mert egyértelműen az egyik leghatékonyabb eszközként szolgál a különböző „ego profilok”, sérülések feltárásánál. Mélyebbre hatol, mint bármelyik személyiségtipológia, mivel maguk a sémák az alapjai azoknak a hiedelmeknek, amiket fenntartva és amiknek alárendelődve számos formában korlátozzuk magunkat nap, mint nap. Minden, a sémák szintjén képződött törés olyan elszakadást jelent a valóságtól, ami a realitásvesztettség állapotában, a zavarra reagáló hiedelemként működik tovább bennünk. A  beépülő (maladaptív) séma az alapja belső zavarainknak, amiből csak frusztrált cselekedetek tudnak születni, hiszen homályos tükörből látjuk és éljük meg azt, ami éppen történik. Ennek feltárása olyan kulcsot ad a kezünkbe, ami fokozva bennünk a tisztánlátást, a felszabadulás felé vezet bennünket.

2. Logoterápia

Logoterápiás aspektusok alkalmazása a sikerterületeken, ami a következő kérdésekre ad magas szintű választ és hatékonyan beépülő praxist:

 • Hogyan kísérjek másokat a sikeresség felé? 
 • Mi a sikervágy pszichológiája? 
 • Hogyan függ össze a fejlődés és a siker? 
 • Hányféleképpen lehet kapcsolódni a sikerhez? 
 • Mi állhat a sikerre való görcsös törekvés mögött? 
 • Hogyan lehet nézőpontot váltani és felszabadulni a teljesítmény kényszere és az elvárások nyomása alól?
 • Mi az önkizsákmányolás és az önmagammal való együttműködés közötti különbség?
 • Mi állhat a halogatás mögött és hogyan lehet feloldani az önszabotázst? 

Választásomat az a jól megfigyelhető jelenség motiválta, hogy a sikerrel való kapcsolatunk, a sikerességhez való hozzáállásunk messze patológiás tüneteket mutat. Betegesen fogva tart bennünket egyfajta sikervágy, amihez mindennél jobban ragaszkodunk és aminek oltárán olyan értékeket (mint. pl. a testi egészségünk és a kapcsolataink) áldozunk fel, amelyek nyílvánvalóan sokkal többet jelentenek annál, mint amiért azokat hátrasoroltuk. Logoterápiás megközelítéssel rövid úton megvilágíthatóak a jelenség mélyebb összefüggései, amik eszközt jelentenek abban, hogy a sikerhez való természetes, azaz szabad kapcsolódás állapotába segítsük azt, akinek erre szüksége van, ezáltal (újra) felszabadult és szenvtelen módon érjen el olyan eredményeket, amik elkerülhetetlen módon hozzák magukkal a sikert is. 

3. Integrál pszichológia

 • A Ken Wilber féle integrál rendszer feltérképezése
 • Elméleti hátterének magabiztos elhelyezése
 • Az emberről alkotott kép kibővítése, komplexebbé tétele  
 • A rendszer gyakorlati vonatkozásainak kiemelése a mindennapi kapcsolódás szintjén 

A tréning vonatkozásában a legnagyobb potenciált nem az integrál pszichológia tartalmi vonulatában látom, hanem abban, ahogyan lehetőséget ad arra, hogy az emberről alkotott képünk táguljon és komplexebbé váljon. Habár a tréningen meg fogom mutatni a wilberi tudatszintek lépcsőjét, pragmatista módon csak arra fogjuk az emléletet használni, hogy, mint szemlélet áthassa a szereptudatot ez a specifikus, integrál megközelítés.

4. Tranzakcióanalízis, intraperszonális területek –

a belső játszmák színtere

A módszer által fel fogod ismerni 

 • a belső konfliktusok, 
 • az alacsony önfelvállalás, 
 • a hiányos felelősségvállalás, 
 • az éretlen („gyerekes”) döntéshozói minőségek, 
 • a szűk látókörű életstratégiák, 
 • az önszabotázs és halogatás,
 • a demotiváció 
 • és az alacsony önértékelés forrásait. 

Meghaladási irányukat akkor fogod meglátni egy folyamatban, ha Te is meghaladtad a saját elakadásaidat. Ehhez minden útmutatást meg fogsz kapni a tréningen.

II. Szerep-készségek 

Az általam képviselt coaching ülés olyan, mintha azzal az önvalóddal beszélgetnél, ami felé tartasz, amivé válni szeretnél, amit mindig is éreztél magadban. Mintha magaddal beszélgetnél, magadon segítenél, magadat szeretnéd és fogadnád el úgy, ahogy van. Mintha önmagadat támogatnád, motiválnád, vérteznéd fel eszközökkel és látnád el életbevágó tanácsokkal. 

De mindez hogyan lehetséges? 

Szinte végtelen a száma azoknak a minőségeknek, amik egy komplex fejlődéstörténetet kísérnek. Amiknek helyet adsz. Amit a másik igényel és mozgat be általad. Ez a tiszta esszenciája annak, ami történik abban, hogy egy-ütt vagytok. Ezek a minőségek egytől egyig arra várnak, hogy helyet kapjanak és a jelenlétedben önkéntelenül működésbe lépjenek, ha szükség van rájuk. Ez a skála sokkal szélesebb körű és lényegesen árnyaltabb, mint ami szavakkal kifejezhető és felsorolható. Néhány közülük: 

Tanító

Vezető

Innovátor

Szövetséges

Motivátor

Hűséges társ

Támasz

Edző

Bizalmas

Inspirátor 

Mindezek feltárására azon túl, hogy komoly önismereti reflexiónak ad teret (mi az, ami elérhető benned és hol vannak a határaid), azt a célt szolgálja, hogy a szerepkoncepció, ami felépült benned, tágulni kezdjen; a korlátozó működések feltáruljanak előtted és tudatosuljanak azok a játszma helyzetek, amelyek az egodat mozgatják be – annak érdekében, hogy a másik számára ne egy játszótárs legyél a sok közül, hanem az, amit a kiteljesedés folyamata éppen igényel.

A coach az, amire szükség van, mint ahogyan egy vezető is annyiféle, ahány személyiséggel együtt dolgozik. A kulcs az adaptivitás fokozása, azaz, hogy a magasabb látószöggel bíró coach vagy vezető azon a csatornán vegye fel a kapcsolatot a másikkal, ami a másik számára a legkényelmesebb, legakadálytalanabb, legtermészetesebb, azaz, amin keresztül a legfogadóképesebb. Mindez éppúgy érvényes egy csoportra, szervezetre is, mint az egyénre, legyünk vezető, mentor, fejlesztő tréner, szupervizor vagy bármilyen irányító-támogató szerepben. 

Kitérünk majd azokra a tévhitekre is, amik ezt a speciális szerepkört belengik és korlátozzák. Hangsúlyt fog kapni az extra érzékenységgel való együttélés témája is, amiben az empátia minőségét magasabb szinten integráljuk annál, mint ami a beleveszettség állapotát létrehozza, ugyanis az empátia nem jelent gyengeséget vagy kitettséget akkor, ha az megfelelő tudatosággal van áthatva. 

III. A jelenlét megalapozása és gyakorlata 

Az ego az, ami korlátozza a jelenlétet. Ez az egyetlen tény pedig kijelöli mindnyájunk feladatát: akadálytalanná, tét nélkülivé válni ahhoz, hogy a jelenlétben minden önkéntelenül megtörténjen. Azt adni, aminek helye van, hogy a másik pontosan azt kapja, amire a legnagyobb szüksége van. Ez az, amit nem követ az elégedetlenség-elégedettség párosa, mert mindez túl van a teljesítmény kategóriáján, túl az ego által határolt szubjektív, kondicionált tudaton… 

A végtelen korlátozásának felszámolása, azaz az ego meghaladása mindnyájunk evolúciójának legpontosabban kifejezhető célja. A bennünk lévő potenciál feltárása. A kimeríthetetlen forrás felfedése. Folyamatos megújulás. Teljes integráció abban, ami van, és ami állandó. Egy-ség állapot.

Túl a szükségen, túl a késztetésen és a követelésen. Túl az ’én-nekem-számomra-szerintem’-en. Túl azon, aminek hitted magadat, amivel azonosultál, aminek nevében sokáig eljártál és cselekedtél. Túl az állandó önvédelmen. Túl a szorongáson. Túl a kétségbeesésen. 

A bizonytalanságból a biztonságba.

A ragaszkodásból a szabadságba.

A káoszból az egyszerűségbe.

Ennek nyomán pedig mindaz, amit siker alatt értünk, elkerülhetetlenül megtörténik. Az eredményesség minősége megváltozik, majd visszatér az anyagba. A célokkal telt világod önmagáért valóvá válik és magával hozza a bőséget. Mert nincs benne a „kis akarat”, mert mentes az önkényességtől és az erőszaktól. A cselekvőképesség felszabadul a korlátok alól és az odaadásod bőségesen hat vissza rád. 

Egy pontig az élet küzdelem. Egy ponton túl ajándék.

Miket tárhatsz fel magadból a tréning segítségével?

 

Önkorlátozó működéseket

Maladaptív sémákat

Vakfoltokat

Elakadásokat

Játszma területeket

Az együttlétre és az intimitásra való veleszületett képességed akadályait

Szakmai tévhiteket és határokat

Fejlődési irányokat 

Mindenkit addig tudsz támogatni, ameddig te magad eljutottál.

Ezt követően már vakon vagy egy olyan folyamatban, ami kockázatos mindkettőtökre nézve.

A tréning rövid módszertani ismertetője:

50% képzési alap, 50% gyakorlat: kérdések és válaszok, esettanulmányok, élethelyzetekben való mintafeltárás, coaching folyamatban való gyakorlati útmutatás, önismereti feladatok. 

A tréning tartalmi aspektusai rugalmasak, a résztvevők valós igényei formálják és alakítják a kezdetektől, egészen a tréning végééig, amit minden esetben személyre szabott vizsga zár.

A képzés keretei: 

7 tematikus alkalom csoportos formában, amiből 5 alkalmat online tréning biztosít.

Az alkalmak időtartama: kb. 3 óra / alkalom, kivéve a bevezető alkalmat, ami kb. 1,5 órás.

A tréning egyedi tematikája lehetővé teszi a megszokottnál rugalmasabb időgazdálkodást is, ami azt jelenti, hogy 3 és 6 hónap között bizonyos mértékig a saját tempódban haladva végezheted el a tréninget és szerezhetsz tanúsítványt.

Bemeneti feltétel: legalább egy személyes találkozás vagy telefonos beszélgetés. Korábbi együttműködés esetén egy rövid felmérése annak, hogy milyen élethelyzetből és motivációból történik a csoporthoz való kapcsolódás. A tréningen való részvételnek nem feltétele a vezetői vagy szakmai előélet, mindenki bátran jelentkezhet, aki úgy érzi, hogy ez az ő lehetősége. 

A tréning díja: 390,000 Ft 

Fizetés egy vagy két összegben lehetséges.

A tréning elvégzéséről Intuitív Life és Business Coach tanusítványt kapsz a vizsga sikeres teljesítése után.

Érdeklődj a hello@befele.hu email címen és felvesszük Veled a kapcsolatot.

Jelentkezés: emailben vagy telefonon:

hello@befele.hu

06 70 628 5188

Várom, hogy kapcsolatba lépjünk.

Üdv.

Bárányos Edit 

© befele.hu

Minden jog fenntartva!

Bárányos Edit 2022.