Praxis és műhely

Bárányos Edit vagyok,
a BEFELÉ praxis és műhely alapítója.

Korábban pragmatista szemléletű filozófusként és széleskörű rálátással rendelkező business coachként működtettem személyiség és szervezetfejlesztő praxisomat, melyben 9 éven át figyeltem és tapasztaltam személyekben és szervezetekben egyaránt a fejlődi vágyó ego kimeríthetetlen eszköztárát és az önmegtévesztés káprázatos gyakorlatát. A vágy, és félelem övezte „úgynevezett út” folyamatos meghosszabodását….

A megtapasztalásaim végül egy olyan belátáshoz vezettek, ami fejlesztő folyamatban nem veszek részt.

9 év konklúziójaként pedig a következőt tudom neked mondani: mindegy, hogy milyen magas szinten játszol. Játszol. Ehhez pedig bármilyen felvett szerepből hozzájárulni és asszisztálni, szintén a játszma része volna.

Mert nincs út. Csak befelé van.

A befelé pedig nem egy újabb út, hanem egyetlen mozdulat, maga a tettelen tett, ami a tehetetlenség állapotából indul. A jelen-lét felismerésének lehetősége, ami mindig rendelkezésre áll. Mindig egy nézőpontváltásnyira van, és egyben a vesztes pozíció önfeladását is magában hordozza.

Mindez nem triviális. Amit magával hoz, az minden elme gyártotta koncepciót és elképzelést felülmúl. Az ebből való kétség nélküli, szabad és önkéntelen kifejeződés túlmutat minden, már ismert önismerti határon. A korlátlan cselekvőképességet nyújtja és újítja meg pillanatról pillanatra.

Jelenleg azok fordulnak hozzám,

  • akik túl vannak az önfejlesztés reménytelen folyamatán, elfáradtak, kiábrándultak, vagy telítődtek általa. Számukra a legfontosabb, hogy felismerjék és feladják azokat a hiedelmeket, illetve korlátozó működéseket, amelyeket eddig fenntartottak. Ezzel egyidőben szükségszerű, hogy tudatosságuk folyamatosan növekedjen, tapasztalati horizontjuk táguljon, amelyek olyan felismeréseket tesznek lehetővé, amik természetes módon hoznak maradandó változást életükbe.
  • akik tapasztalták már az egomentesség felszabadító erejét. Nekik a legfontosabb, hogy gyakorolják a jelenlétbe való visszalépést, hogy a mindennapok szintjén, életük minden területen fel tudják számolni az elkülönültség illúzióját.
  • akik túl vannak a játszmán és azonossá váltak egy olyan vízióval, ami megvalósításában túlmutat az eddig ismert vállakozási formákon vagy ügyvezetésen. Számukra elsősorban ügyközpontú folyamatgondozóként és stabil háttérként vagyok jelen, együttműködésünk a tudatosság fényében áll és újítja meg magát.

Mindig elérjük egymást.